<output id="hqmkw"><legend id="hqmkw"><thead id="hqmkw"></thead></legend></output>
<var id="hqmkw"><ol id="hqmkw"></ol></var>
<var id="hqmkw"></var>
 • <output id="hqmkw"></output>
  <output id="hqmkw"></output>
   <code id="hqmkw"><ol id="hqmkw"><big id="hqmkw"></big></ol></code><meter id="hqmkw"></meter>

   1. 您現在的位置:首頁 >> 四大文化圣地 >> 三燕古都

    三燕慕容鮮卑世系及歷史年表

    三燕慕容鮮卑世系及歷史年表
    莫護跋
    (238-?)
    慕容木延
    (?-245)
    慕容涉歸
    (245-271)
    慕容耐
    (271-284)
    慕容廆
    (284-333)
     前 燕
    慕容皝  → 慕容儁  → 慕容暐
    (333-348)   (348-360)  (360-370)
     后 燕
    慕容垂 → 慕容寶 → 慕容盛 → 慕容熙 → 慕容云
    (384-396)  (396-398)  (398-400)  (401-407) (407-409)
     北 燕
    馮跋 →  馮弘
    (409-430) (430-436)
    手机看片1024国内基地